Eigenschappen GroenGroen basis eigenschappen lichamelijk:

- Groen werkt in op het sympathische zenuwstelsel; het verlicht de spanning in de bloedvaten en verlaagt de bloeddruk
- Groen verwijdt de haarvaten en roept een gevoel van warmte op
- Groen werkt emotioneel stabiliserend en stimuleert de slijmafscheiding
- Groen werkt als een slaapverwekkend middel op het zenuwstelsel in en is bruikbaar bij slapeloosheid, uitputting en geirriteerdheid
- Groen is de kleur van vit. B.1
- Groen bouwt spieren en weefsels op
- Groen werkt desinfecterend, doodt kiemen en bacterien en is een antiseptisch middel

Groen basis eigenschappen psychisch:

- Groen is een negatieve kleur en is noch zurig noch alkalisch en kan worden gebruikt waar blauw heilzaam werkt. Zowel lichamelijk als mentaal werkt groen verkoelend, sussend en kalmerend. Op uitgeputte mensen zal groen aanvankelijk een gunstige invloed uitoefenen, maar zal na enige tijd bij hen toch in vermoeidheid resulteren
- Groen is een minnedrank en een seksueel tonicum
- Groen werkt emotioneel kalmerend. Bij emotionele storingen het hoofd met groen behandelen
- Groen maakt het etherisch lichaam losser en gelijkmatiger
- Groen is de kleur van energie, jeugd, groei, onervarenheid, vruchtbaarheid, hoop en nieuw leven
- Groen is de kleur van nijd, jaloezie en bijgeloof
- Groen verhoogt communicatie en sociaal karakter
- Groen ondersteunt aanvaarding en liefde
- Groen geeft balans en harmonie