Eigenschappen RoodRood basis eigenschappen lichamelijk:

- Rood stimuleert en prikkelt het bloed en de zenuwen
- Rood stimuleert de lever
- Rood stimuleert en prikkelt het bloed en de zenuwen
- Rood is weldadig voor het spierstelsel en de linkerhersenhemisfeer
- Rode stralen brengen warmte voort, die het tastbare lichaam vitaliseert en energie geeft
- Rood gaat irritaties tegen en de afgegeven warmte is een weldaad voor samengetrokken spieren
- Rode stralen maken warmte vrij en heffen congestie en slijmvorming op
- Rood stimuleert de zenuwen van de zintuigen en is daarom bruikbaar bij storingen op het gebied van het (ruiken, zien, horen, proeven en tasten)
- Rood activeert de bloedcirculatie, prikkelt de hersenvloeistof en het sympathische zenuwstelsel
- Rood bouwt hemoglobine en fibroplasten op

Rood basis eigenschappen psychisch:

- Rood is het vuurelement. Vuur is voor alle levende wezens.
- Rood vertegenwoordigt psychologisch gezien warmte, vuur, warmbloedigheid, boosheid, humeurigheid, gevaar en vernietiging
- Rood stimuleert, prikkelt en werkt als een irriterend middel /> - Rood geeft iemand een gevoel van kracht
- Rood kan het verziende individu helpen egocentrischer te worden. In dit geval trekt het rood het ik terug naar zichzelf en dat is belangrijk, omdat deze mensen teveel op de buitenwereld en te weinig op zichzelf gericht zijn
- Rood wordt ook toegepast om de extraverte persoon terug in zijn schulp te krijgen
- Rood verhoogt fysieke energie en weerstand
- Rood geeft vitaliteit en stabiliteit
- Rood stimuleert geaardheid, spontaniteit en passie