Kleuren & gezondheidKleuren & gezondheid

Hoe onderscheiden wij kleur!

Als je (zonder oogafwijkingen) kijkt naar licht van een enkele golflengte, neem je een van de spectrale kleuren waar. Deze kleur varieert van blauwviolet voor licht met golflengte 420 nm via groen voor licht van golflengte 520 nm tot rood voor licht van golflengte 700 nm. Het meeste licht dat we waarnemen bestaat uit meer dan een golflengte.

Op het netvlies van ons oog liggen twee verschillende soorten detectoren: de kegeltjes en de staafjes. De staafjes zijn erg gevoelig voor lichtintensiteit, maar zij kunnen verschillende kleuren niet onderscheiden. De kegeltjes daarentegen bevatten pigmenten, die bij voorkeur licht absorberen van een bepaalde golflengte. De chemische reactie die volgt op de absorptie, zorgt dan dat de betreffende zenuw wordt geactiveerd. De kegeltjes bevinden zich voornamelijk in de fovea (de gele vlek).

Naar aanleiding van een groot aantal experimenten kunnen we aannemen dat de mens beschikt over 3 verschillende soorten kegeltjes. Globaal kun je zeggen dat een soort kegeltjes voornamelijk gevoelig is voor rood licht, een soort voornamelijk gevoelig is voor groen licht en een soort voor blauw licht.
Met maar 3 verschillende receptoren zullen er ook maar 3 verschillende eigenschappen van het licht kunnen worden waargenomen. Deze 3 (subjectieve) criteria waarmee we in het oog vallende licht beschrijven, zijn: kleurtoon, helderheid en verzadiging. Het woord kleurtoon geeft in het Nederlands aanleiding tot verwarring. Men spreekt namelijk in de schilderkunst over tonaliteit, een begrip dat meer inhoud dan alleen de kleurtoon; vandaar ook kleursoort. Onder het veranderen van een kleursoort van een kleur verstaan we het veranderen van een kleur in de richting van een ernaast liggende kleur in de kleurencirkel. Onder de helderheid van een kleur verstaan we hoe licht of hoe donker een kleur is. De verzadiging beschrijft de zuiverheid van de kleur. Men spreekt van onverzadigde kleuren (pastelkleuren) als er veel wit aan een spectrale kleur moet worden toegevoegd. Een zuiver spectrale kleur heet volledig verzadigd.

Kleur zien wij door dat een oppervlak (muur, trui, materiaal) deze reflecteert. Het oppervlak absorbeert alle overige golflengtes en reflecteert de golflengte welke door de kegeltjes naar kleur "vertaald"worden. Witte oppervlakten reflecteren nagenoeg alle golflengtes.

Kleuren ook bij goede gezondheid?

Kleur is niet meer dan uitgefilterd (wit) licht. Het is algemeen bekend dat wij licht nodig hebben voor onze biologische klok en overige hormonale werkingen.  Ook als de gezondheid goed is is het ontvangen van kleurenergie preventief en zelfs in bijna alle gevallen, hoewel nauwelijks waarneembaar, heilzaam.

Wel is belangrijk dat er voldoende kleur energie de lichaamsbanen en vooral het netvlies bereiken. De retina (het netvlies) voedt de hypothalamus voor 20 %.

Hypothalamus

De hypothalamus integreert alle autonome en hormonale processen in het lichaam (bijv. regeling van de lichaamstemperatuur, de koolhydraathuishouding, de water- en zouthuishouding, groei en voortplanting).

Beïnvloeding van de hormonale toestand van het lichaam vindt plaats via de hypofyse. De hypothalamus speelt een belangrijke rol bij de aanpassing van het hartvaatstelsel aan allerlei toestandsveranderingen in of van het lichaam. Ook op het gedrag heeft de hypothalamus een regelende invloed.

Kleuren en medicijnen

Kleuren werken stoffelijk en geestelijk, medicijnen werken stoffelijk. Kleuren dienen niet als vervanger van medicijnen. De lichtontvankelijkheid per mens is verschillend, evenals bij UV-stralen dient de intensiteit van het licht over de grenzen te gaan om een werkend proces te verkrijgen. U kunt dit vergelijken met zonlicht in de winter, het bruiningsproces zal uitblijven, de intensiviteit is onvoldoende.

Waarom in de sauna?

Positief invloed van kleuren op fibromyalgie andere auto-immuunziekten, reuma spierproblemen en huidziektes is erg groot, dit zijn naast de preventieve en aangename reden, ook vaak redenen om de infraroodsauna en Finse  te gebruiken. Het combineren is een tijdsbesparende positieve bijkomstigheid. De activiteit door infrarood is er verantwoordelijk voor dat het lichaam alert is op alle prikkels, kleur wordt beter ontvangen.

Het ontvangen van kleurenergie heeft een positieve invloed op ons welzijn, geeft harmonisatie in ons lichaam en is psychische positief. Het regulerende vermogen van het lichaam om niet te veel kleur op te nemen zal altijd positief zijn, voor vele duidelijk merkbaar voor andere niet bewust merkbaar. Zit men al lekker in z'n vel dan is het onderhouden hiervan zeker gewenst.