Sauna's in Finland vandaag de dagSauna's in Finland vandaag de dag

Geschat wordt dat er in Finland minimaal 1,6 miljoen sauna's zijn. Vergeleken met een bevolking van ca. 5 miljoen is dat zeker een wereldrecord. Het laat ook zien wat voor belangrijke rol de sauna in het Finse leven speelt. Bijna elke Fin gaat ongeveer 1 keer per week naar de sauna, en op vakantie stoken velen de sauna dagelijks op.

Sauna's zijn overal te vinden: mensen op het platteland of huizen in de stad hebben een eigen sauna.
Zelfs veel appartementen zijn voorzien van een kleine sauna. Bijna alle appartementcomplexen hebben een "huissauna", die alle gezinnen bij toerbeurt kunnen gebruiken.
Dan zijn er natuurlijk de vele zomerhuisjes, meestal bij een rivier of meer gelegen, waarvan de meeste een sauna hebben.

Hotels, sportzalen en zwembaden, allemaal hebben ze een sauna. Veel bedrijven bouwen er een voor werknemers en gasten.
Op Finse passagiers- en vrachtschepen zijn sauna's te vinden en zelfs in de kantoren van het parlement in Helsinki kunnen ze worden aangetroffen.

Waren aan het begin van de 20e eeuw bijna alle sauna's rooksauna's, nu worden deze bijna beschouwd als fossielen. De elektrische en sauna voorzien van schoorsteen hebben het voortouw genomen. Rooksauna's zijn nu veelal in bezit van saunakenners, die deze als superieur beschouwen ten opzichte van de nieuwere types.


Een andere, bijna verdwenen vorm, is de openbare sauna in de stad. Er is weinig behoefte aan, aangezien de meeste mensen de beschikking hebben over een eigen sauna.

Ook heeft de sauna veel van zijn "gewijde" aard verloren. Nu is de sauna voor veel Finnen met name een plaats om te zweten, te ontspannen en zich te wassen. De saunageesten zijn bijna vergeten.

Bron: finlandsite.nl